fbpx

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bowman and Becker Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.europerun.eu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) keresztül megrendelhető terméket megvásárló személy (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő címen keresztül: https://www.europerun.eu/terms.

I. Szolgáltató adatai:

Név: Bowman and Becker Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 2462 Martonvásár, Dózsa György út 2.
Cégjegyzékszám: Cg.07-09-027428
Bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbírósága
Adószám: 25789485-2-07.
Email cím: info kukac bowmanandbecker.com
Iroda: 2040 Budaörs, Templom tér 19.
Telefonszám: +36-30-5000-256

A tárhelyszolgáltató neve: BlazeArts Kft.
Címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8 
Cégjegyzékszám: 03-09-109150 
Adószám: 12539833-2-03
Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt (Data Protection Officer -DPO): dpo@forpsi.hu
Telefonszám: (+36) 1 610 5506

II. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

E-mail: info – @ – europerun – . – eu
Űrlap: https://www.europerun.eu/contact

III. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan termékre, amely a Weboldalon, mint elektronikus felületen keresztül vásárolható meg.

Szolgáltató virtuális versenyen való részvételt – továbbiakban: terméket – értékesít a Weboldalon keresztül. A Weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban és euróban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, igény esetén tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

A Weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek, így a Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt a Szolgáltató felelősség nem terheli.

A Weboldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Weboldalon keresztül leadható megrendelések kizárólag regisztrált felhasználók számára érhetőek el.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató vállalja a megrendelt termékek eladását és szállítását a Vásárló részére, a Vásárló pedig köteles ennek ellenértékét megfizetni.

IV. Regisztráció

A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges.A regisztrációra a Weboldal főoldalán található “Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: (i) vezetéknév, (ii) keresztnév, (iii) e-mail cím, (iv) jelszó, (v) mobiltelefonszám, (vi) szállítási adatok (név, cím).

A Vásárló, mint felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz aVásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot. A mező kipipálásával a Vásárlókijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

V. Rendelés, rendelés menete

Rendelés érvényes regisztráció után adható le a Weboldalon. A Szolgáltató és a Vásárlóközött érvényes regisztrációt és a megrendelés leadását követően adásvételi szerződés jön létre jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően.

Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállíthatja. Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Ügyfél bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A rendelés befejezésekor a Vásárló kiválasztja a szállítási címet, majd a átvételi/fizetési módot.

A termék ára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót tartalmazza.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves – pl.: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra – akkor a Szolgáltató megtagadhatja a termék hibás áron való szállítását.

VI. Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig az elektronikus felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

VII. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató által a Weboldalon közzétett termékek ajánlati felhívásnak minősülnek.

A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, mennyiségét és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

VIII. Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt terméket a Vásárló által megadott szállítási címre, postai úton és/vagy futárszolgálat útján teljesíti.

Szolgáltató a megrendelt termékek szállítását kizárólag hétköznapokon 09:00 és 17:00 óra között végzi. Hétvégén a Szolgáltató nem teljesít kiszállítást.

Rendeléseket Szolgáltató Magyarország és előre megjelölt nemzetközi területen teljesíti.

A szállítási költséget a Szolgáltató a megrendeléskor feltünteti.

A Vásárlónak a rendelés leadásának folyamán lehetősége nyílik kiválasztani, hogy hogyan kíván fizetni. A Vásárló a rendelés díját elektronikus átutalással vagy Bankkártyás fizetéssel (amelyeket internetes oldalon keresztül lehet indítani), valamint a Paypal online pénzátutalási szolgáltatáson keresztül fizetheti ki.

IX. Rendeléstől való visszalépés joga

Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt terméket leszállítja a megadott címre, azonban a Vásárló a terméket nem veszi át, a termék átvételét megtagadja, a termék ellenértékét nem fizeti meg, úgy ezen tényt a Szolgáltató rögzíti, azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ismételt vagy újabb megrendeléseit az elmaradt díj megfizetéséig jogosult megtagadni, avagy az elmaradt díj megfizetéséhez kötni a szerződés teljesítését.

X. Elállás joga

A Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén (i) a terméknek, (ii) több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek, (iii) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, (iv) ha a terméket meghatározott időszakon belül   rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak az Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Elállás esetén a Vásárlónak a jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14. napon belül vissza kell juttatnia igazolt módon (pl.: futárszolgálat segítségével vagy postai úton ajánlott küldeményként) Szolgáltató részére (Bowman and Becker Korlátolt Felelősségű Társaság címére az alábbi címzéssel: Bowman and Becker Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyaország, 2462 Martonvásár, Dózsa György út 2.). A termék visszaküldésének szállítási díja a Vásárlót terheli.

A Szolgáltató minden esetben e-mailben haladéktalanul tájékoztatja Vásárlót az elállási nyilatkozatának ügyintézésével kapcsolatban.

Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az elállási jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100 % is lehet.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a vonatkozó jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a rendeléskori vételárat a Vásárló részére.

Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket, vagy a Vásárló kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

XI. Jótállás

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján egyes tartós fogyasztásra rendelt termékekre a Szolgáltató köteles jótállást vállalni. A kötelező jótállás a vásárlástól (távollévők között kötött szerződés esetében az átvételtől) számított 1 (egy) éven belül érvényesíthető, amennyiben a Vásárló a vásárláskor kapott jótállási jeggyel igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta.

A jótállási igényt a Szolgáltató elutasíthatja, amennyiben az alábbiak közül bármely eset bizonyítható: (i) a termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett.

Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

XII. Szavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék(ek) átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek és a Vásárló ezt igazolja. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárlónak a kellékszavatossági jog mellett lehetősége van minőségi kifogással érintett termékével a termék gyártójához (amennyiben az nem egyezik meg a Szolgáltatóval) fordulni. Ezt a jogát úgy gyakorolhatja, ha ezzel párhuzamosan a Szolgáltatónál kellékszavatossági igényt nem érvényesített.

XIII. Felelősség

Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

Az Ügyfelet terheli a számítógépe/okostelefonja/tabletje, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Vásárló köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

A Vásárló a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postázási cím: Magyarország, 2040 Budaörs, Templom tér 19.
E-mail cím: info@europerun.eu
Telefonszám: +36-20-375-6116

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Vásárlóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Vásárló által előterjesztett kifogásokat a fentebb megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 10:00-17:00 óra között fogadja.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  • Békéltető testület. A termékek (ételek) minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A további békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken érhetőek el:
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

XV. Egyéb rendelkezések

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja.

A szerződés nyelve magyar.

A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Weboldalon keresztül történő vásárlásokat “az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről” szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv., továbbá “a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól” szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (Ptk.) szabályozza.

Jelen ÁSZF 2020. május 8. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, ám az esetleges változásokról a honlapján közleményt tesz közzé. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadás időpontjában érvényes ÁSZF az irányadó.

Budapest, 2020. május 8.